Нашата Flex-услуга за е-винетки

Нашата изключителна Flex-услуга Ви дава гъвкавост до отпътуването - независимо дали се отнася за друг автомобил или друга дата.
Flex-услугата е опционална допълнителна услуга, която можете да резервирате срещу заплащане в процеса на поръчване на е-винетка. Последваща резервация на Flex-услугата не е възможна.
COVID-19: Поради актуалната пандемия от коронавирус Вашето пътуване може да се повлияе от ограничения за влизане в страната и внезапно заболяване. С нашата Flex-услуга можете да обработвате или сторнирате по всяко време Вашата е-винетка преди първата дата на валидност.

Вашите предимства при Flex-услугата

Можете да променяте Вашия регистрационен номер, както Ви е удобно.
Вашата дата на пътуване може да бъде адаптирана гъвкаво съобразно индивидуалните Ви нужди.
Без риск: Можете да сторнирате Вашата е-винетка и да получите обратно цената на винетката.

Често задавани въпроси и отговори за Flex-услугата