Импресум

www.sk-vignette.com е предложение за интернет услуга:

barely digital GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Str. 8
86836 Klosterlechfeld
Germany

Телефон: +49(0)8232 / 76 899 76 - 40
Телефакс: +49(0)8232 / 76 899 76 - 99
Имейл: service@vintrica.com
Уеб сайт: www.sk-vignette.com

Вписано в търговския регистърr
Съдебна регистрация: Augsburg District Court
Регистрационен номер: Commercial Register (Part A) 19597

Седалище на Дружеството: Klosterlechfeld, Germany

Идентификационен номер по ДДС: SK4120199127Лично отговорен съдружник:

barely digital Verwaltungs-GmbH
Registered office of the company: Klosterlechfeld, Germany

Вписано в търговския регистър
Съдебна регистрация: Augsburg District Court
Регистрационен номер: Commercial Register (Part A) 32769

Управител:
Mr. Tobias Hübner, Mr. Jan Martin Kofoet

Извънсъдебно уреждане на спорове

Информация за онлайн уреждане на спорове в съответствие с член 14, т. 1 на Наредбата за ОРС:
Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн уреждане на спорове (онлайн OS-платформа), достъпна на адрес www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Нашия имейл адрес ще намерите на страницата ни в импресум. Ние не сме задължени и готови да участваме в процеса за уреждане на спорове.